2 em nhân viên lấy lòng giám đốc trẻ


Đó là Ngày lễ Lao động và Martina Flores (Avery Black) và đồng nghiệp văn phòng Jenna Rain (Brooklyn Grey) đang bị mắc kẹt tại nơi làm việc để kiểm kê hàng hóa. Martina nảy ra một ý tưởng thông minh để vui vẻ và đụ ông chủ của họ để bị đuổi việc!

2 em nhân viên lấy lòng giám đốc trẻ

2 em nhân viên lấy lòng giám đốc trẻ